Entries by admin

Imam Baqirs kunskap

Det skrivs att en person hade en fråga som han ställde till Abdullah ibn Umar, men Ibn Umar kunde ej svaret på frågan och bad mannen att gå till en ung pojke vid namn Muhammed (Baqir) och fråga honom istället och sedan komma tillbaka till Ibn Umar så att han också kunde få veta svaret. […]

Imam Baqirs moral och etik

I Medina levde en man från Sham, Levanten, som brukade alltid gå till Imam Baqirs hus och säga:   “Det finns ingen på denna jord som jag hatar mer och har mer fiendskap mot än du och din familj. Jag tror att min fiendskap gentemot dig är det som Gud, Profeten och Amir al-Mu’minin kräver […]

Imam Muhammed Baqirs sista testamente

Kulayni berättar med en sund kedja som går tillbaka till Imam Jafar Sadiq att: ”När slutet började närma sig för min far, gav min far allt han ägde av böcker, vapen och andra ägodelar från profeterna och sa till mig att hämta fyra vittnen, och jag hämtade fyra vittnen från Quraysh, varav en av dem […]

Imam Baqir och “lärda” som stöddes av kaliferna

Zurara ibn A’yan berättar: “Jag och Imam Baqir deltog i en begravningsceremoni. Då vi höll på att gå bakom den avlidnes kropp, höll en kvinna på att gråta högljutt. En av de stora lärda från Umayyaderna deltog också i ceremonin vid namn ’Ata ibn Abi Ribah. Han sa åt kvinnan att om hon ej slutade […]

Imam Baqir och en av Amir al-Mu’min Alis fiender

Abdullah ibn Nafi’ som tillhörde Khawarij[1] sa: “Om jag får kännedom om att det finns någon i väst eller öst som säger att Ali med all rätt krigade mot Khawarij i Nahrawan och att han aldrig förtryckte dem, skulle jag inte tveka att stiga på min kamel och rida till denna person för att utmana […]

Imam Baqirs martyrskap

Han efterlevde sin fars martyrskap, Zayn al-’Abidin, med 19 år och 10 månader. Under denna period gav han all sin tid åt att sprida den rena islam och att bilda framtida ledare, samt att lära folket var det rättmätiga ledarskapet ligger och vem som är förtryckare. Slutligen blev han martyr på denna väg den 7 […]

Imam Muhammed Baqirs biografi

Han är shiiternas femte Imam, och hans välsignade namn är Muhammed. Hans titel (det han kallades för) var Baqir eller Baqir al-‘Ulum pga. att han öppnade och förtydligade olika problem inom olika kunskapsområden och löste många av dess gåtor.[1] Andra titlar som ”Den Tacksamme”,[2] ”Den Tålmodige”[3] och ”Vägledaren”[4] har också nämnts. Dessa titlar är en […]