Imam Muhammed Baqirs sista testamente

Kulayni berättar med en sund kedja som går tillbaka till Imam Jafar Sadiq att:

När slutet började närma sig för min far, gav min far allt han ägde av böcker, vapen och andra ägodelar från profeterna och sa till mig att hämta fyra vittnen, och jag hämtade fyra vittnen från Quraysh, varav en av dem var Nafi’, Abdullah ibn Umars tjänare. Sedan bad han mig att skriva hans testamente och han sa: ”Detta var vad profeten Jacob skrev för sina barn när slutet närmade sig honom: ”Mina barn, Gud har gett er denna religion, så dö inte utan att ha underkastat er Guds tillfredsställelse.””

 

Sedan bad Imam Baqir sin son, inför vittnena, att begrava honom med sin turban på hans huvud och att hans grav bör vara fyra fingrar längre upp än marken.  Sedan bad han de fyra vittnena att gå:

Jag frågade min far: ”Far, varför krävde du fyra vittnen för ditt testamente? Detta kunde jag göra även om du endast sa detta personligen till mig.” Han svarade: ”Jag ville inte att du skulle få problem efter mig och att folk skulle säga att din far inte har valt någon efter sig.””

Med dessa vittnen ville Imam Baqir i själva verket visa alla att Imam Jafar Sadiq är hans rättmätiga efterträdare.

 

Kulayni berättar i boken al-Kafi att Imam Baqir ville att 800 dirham skulle spenderas för hans sorgeceremoni, eftersom han såg detta som en av Profetens sunna, seder.

3 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *