Imam Baqir och “lärda” som stöddes av kaliferna

/
Zurara ibn A'yan berättar: "Jag och Imam Baqir deltog i en…

Imam Baqir och en av Amir al-Mu’min Alis fiender

/
Abdullah ibn Nafi' som tillhörde Khawarij[1] sa: "Om jag…