Imam Baqir (fvmh) och barn

Att prisa och uppmuntra sitt barn

Att prisa och uppmuntra sitt barn i sin plats leder till att barnet gör om den handlingen och känner att denne kan klara av saker och ting. Speciellt om prisandet sker i rätt tid och plats som exempelvis framför andra. Tahiri som var en av Imam Baqirs följeslagare berättar:

 

Jag satt en gång med Imam Baqir, då hans son Jafar kom in. Imam Baqir sa: ”Han är Guds bästa skapelse.””

 

Det bör noteras här att Imam Baqir prisar sin son inför sina anhängare för att visa Jafars status.

 

Föräldrar och att rådge sina barn

Att ge tid åt barnen för att ge råd eller för att prata med sina barn skapar ett gyllene tillfälle för föräldrarna att bilda en god, känslomässig och kärleksfull relation till sina barn. Imam Baqir tog alltid tillfället i akt för att prata med sina barn i grupp eller individuellt. Ismail ibn Khalid berättar att han hörde Imam Baqir säga:

 

Min far brukade samla oss barn och säga till oss: ”Mina barn, var rädda om andras rättigheter, ha tålamod i svårigheter och acceptera inte om era släktingar bjuder er till något som har mer förlust än nytta.

 

Ett av de råd han gav till sin son Imam Jafar var:

Gud har dolt tre ting inom tre ting; (1) Hans förnöjdhet i Hans lydelse, se därav aldrig någon lydelse som något litet. Det kan hända att Hans förnöjdhet ligger just i denna lydelse. (2) Hans ilska i synder, se därav ingen synd som något litet, kanske ligger Hans ilska i just denna synd. (3) Och Han har dolt Sina vänner bland människorna, se därav ingen människa som liten, kanske är just denne Hans vän.

 

Han har också sagt: “Min son, ta avstånd ifrån lathet och sorg, för dessa två är nycklarna till all olycka, för om du är lat, kommer du inte att observera Guds rättigheter och om du har sorg, kommer du inte att ha tålamod inför svårigheter.

 

Sufyan Thawri berättar: “Jag träffade Imam Jafar och bad honom att ge mig ett råd, han sa: ”Å Thawri, min far anbefallde mig att göra tre saker och bad mig ta avstånd från tre andra. Dessa tre[1] var: (1) Den som umgås med dåliga vänner kommer att bli som dem, (2) och den som går till områden med dåligt rykte kommer att få ett dåligt rykte, (3) och den som inte kan kontrollera sin tunga kommer att ångra sig.””

 

Ett lugnt och fridfullt hem

En familj där föräldrarna hela tiden bråkar och tjafsar leder till att barnen får en stressfull uppväxt och förlorar sitt lugn och fridfullhet. Därav har stor vikt lagts i haditherna, på att speciellt fadern upprätthåller lugnet i familjen med god moral och etik. Att bete sig på ett fint sätt inom familjen är långt viktigare än ute i samhället, därför att familjemedlemmar lever inpå varandra och har ett direkt inflytande på varandras känslor. Imam Baqir har sagt:

 

Den som visar kärleksfulla känslor och vänlighet till sin familj kommer att få ett längre liv.

 

Imam Baqir har också sagt i en annan hadith att perfektionen av ens islam och tro, förlåtelse av ens synder, Guds förnöjdhet på Domedagen, kommer alla ligga på hur du betedde dig gentemot din familj.

 

 

 

Föräldrarnas och lärarnas roll i uppfostran

Före allt annat bör man handla rättfärdigt istället för att prata, man bör “ordna upp”, eller “fixa sig själv” innan man vill ta hand om andra. Därav bör föräldrarna, som kommer att vara barnets första lärare, handla först och vara ett exempel istället för att bara prata om det utan handling. Det barnet kommer att se först är föräldrarnas handling. Det verkar som att anledningen till att Imamerna var så framgångsrika att uppfostra sina barn, var just pga. att de handlade och att de höll i vad de lovade. Denna stil kan ses mycket tydligt i Imam Baqirs liv. Hans barn såg detta och ville följa honom som deras exempel i att göra fromma handlingar. Vi kommer här att skriva om två av Imam Baqirs dygder där han var ett exempel.

 

[1] De tre han skulle ta avstånd ifrån.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *