Imam Baqir och “lärda” som stöddes av kaliferna

Zurara ibn A’yan berättar: “Jag och Imam Baqir deltog i en begravningsceremoni. Då vi höll på att gå bakom den avlidnes kropp, höll en kvinna på att gråta högljutt. En av de stora lärda från Umayyaderna deltog också i ceremonin vid namn ’Ata ibn Abi Ribah. Han sa åt kvinnan att om hon ej slutade […]

Imam Baqir och en av Amir al-Mu’min Alis fiender

Abdullah ibn Nafi’ som tillhörde Khawarij[1] sa: “Om jag får kännedom om att det finns någon i väst eller öst som säger att Ali med all rätt krigade mot Khawarij i Nahrawan och att han aldrig förtryckte dem, skulle jag inte tveka att stiga på min kamel och rida till denna person för att utmana […]