Imam Baqirs brev till Sa’d al-Khayr

”I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn,

Jag anbefaller dig till Gudsfruktan, därför att däri ligger hälsa ifrån förintelse och nytta när döden nalkas. Det är genom Gudsfruktan som Gud skyddar Sin tjänare ifrån det som dennes intellekt inte förstår, och det är genom Gudsfruktan som Gud tar bort blindheten och okunskapen ifrån Sin tjänare. Det är genom Gudsfruktan som Noa och alla ombord hans skepp, och Salih och hans medföljare blev räddade. Och det är med de tålmodigas Gudsfruktan som de shiitiska grupperna har fått räddning ifrån farorna. Och för dem finns det bröder från samma religion (riktning, shia) som besitter dessa dygder.”

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *