Imam Baqirs kunskap

Det skrivs att en person hade en fråga som han ställde till Abdullah ibn Umar, men Ibn Umar kunde ej svaret på frågan och bad mannen att gå till en ung pojke vid namn Muhammed (Baqir) och fråga honom istället och sedan komma tillbaka till Ibn Umar så att han också kunde få veta svaret. När mannen fick svaret från den unge Muhammed gick han tillbaka till Ibn Umar och gav honom svaret. Ibn Umar sa då: ”Denna person kommer från en familj som har all kunskap.

 

Shaykh Mufid nämner i sin bok al-Irshad att en viss Hasan ibn Muhammed berättar om en stor vetenskapsman och lärd som hade många följeslagare och var prisad, men så fort denna person, Hakam ibn ‘Utayba, stod inför Imam Baqir, var det som om han var ett litet barn inför sin lärare.

Ibn Shahr Ashub skriver i sin bok al-Manaqib att en viss person frågade Imam Baqir om 30 000 hadither. Mufid nämner att en viss person fick höra 70 000 hadither från Imam Baqir som han aldrig hört från någon annan. Mufid fortsätter: “Ingen av Hasan och Husseins ättlingar har producerat så mycket kunskap i olika områden som Imam Baqir.

 

Ett tal om Tawhid (Guds enhet)

En arabisk beduin kom en dag och frågade Imam Baqir: ”När du ber till Gud, ser du Honom också?” Imamen svarade: ”Jag tillber inte något som jag inte kan se.” Beduinen frågade: ”Hur har du sett Honom?” Imamen sa: ”Ögonen kan inte se Honom, men hjärtat som är fullt med ljuset av verkligheten och tron kan se Honom. Du kan inte se Honom med dina sinnen, men du kan se Hans attribut och manifestationer. Han förtrycker aldrig. Han är Gud och ingen är lik Honom.

 

Beduinen blev nöjd över detta svar och sa: “Gud vet bäst vem Han bör ge sitt budskap till.

 

Imam Baqir och den kända sufin

Mufid nämner i sin bok al-Irshad att en känd sufi vid namn Muhammed letade efter någon som efterliknade Ali ibn Hussein (Imam Baqirs far). Sufin Muhammed sa: “Jag trodde aldrig att jag skulle se eller träffa någon som hade Ali ibn Husseins dygder och personlighet, tills jag fick höra om Muhammed Baqir, hans son. Jag var utanför Medina under de varmaste timmarna. Till min förvåning såg jag Muhammed Baqir där, upptagen med mycket hårt fysiskt arbete.[1] Han var kraftigt byggd och slet hårt. Jag sa till mig själv: ”Hur kan en stor lärd från Quraysh hålla på med detta världsliga arbete? Jag måste anbefalla det goda.” Jag hälsade honom och han svarade tillbaka samtidigt som svett kom rinnande ner från hans panna. Jag sa: ”Må Gud förbarma Sig över dig, hur kan en lärd från Quraysh, under den varmaste timmen på dan, slita för det världsliga på detta sätt? Om döden tar dig i denna stund och i detta tillstånd, vad har du då för svar?” Imam Baqir svarade: ”Jag svär vid Gud, om döden nalkas och tar mig i detta tillstånd, så har jag dött medan jag lytt Guds befallning. I själva verket vill jag med denna befallning göra mig fri (oberoende) från sådana som du och andra människor. Jag fruktar döden endast om den nalkas medan jag håller på med en synd.” Jag svarade Imam Baqir: ”Må Gud förbarma Sig över dig, jag ville anbefalla dig det goda men det slutade med att du anbefallde mig det goda.

 

Dessa sufier var mycket fromma, men ett problem som de hade var att de hade tagit avstånd från allt världsligt och ansåg det som något ont och tillägnade all sin tid åt andlig dyrkan.[2] Pga. att de inte arbetade för sitt levebröd var de en belastning för andra. Detta gick emot Profetens och Imamernas sunna, seder. Imam Baqir visade här att hans arbete och slit för sitt levebröd inte var något annat än dyrkan av Gud. Det finns en hadith från både Imam Baqir och Sadiq om att den som arbetar och sliter för sitt levebröd får mer belöning än den som bara tillägnar sin tid åt den andliga dyrkan. Imam Sadiq nämner en hadith från Profeten (fvmh & hf): “Förbannad och åter förbannad är den som gör sig till en belastning för andra.”

[1] Imam Baqir verkar ha arbetat med sin åkermark och jordbruk.

[2] Dyrkan inom islam är allt muslimen gör som anses vara halal, tillåtet, för att tillfredsställa Gud. Dyrkan kan delas in i två delar; världslig och andlig.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *