Imam Baqirs brev till Sa’d al-Khayr

”I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn, Jag anbefaller dig till Gudsfruktan, därför att däri ligger hälsa ifrån förintelse och nytta när döden nalkas. Det är genom Gudsfruktan som Gud skyddar Sin tjänare ifrån det som dennes intellekt inte förstår, och det är genom Gudsfruktan som Gud tar bort blindheten och okunskapen ifrån Sin tjänare. […]

Andlig uppfostran enligt Imam Baqi (fvmh)

Uppfostran har många dimensioner, som exempelvis fysisk, intellektuell, känslomässig, samhällsmässig och moralisk uppfostran. Den viktigaste dimensionen av uppfostran enligt islam är den andliga aspekten. Denna dimension av uppfostran, som så småningom tar en närmare Gud, har betonats av Imamerna. Denna aspekt är målet för alla andra aspekter av  uppfostran. Imamerna använde sig av två viktiga […]

Imam Baqir och att ge allmosa till de fattiga

Imam Sadiq berättar: “Jag såg att min far hade delat ut 8000 dirham till Medinaborna i allmosa.”   “Jag brukade alltid sprida ut lakan och täcke för min far och vänta på att han skulle gå dit och lägga sig. Efter att han hade lagt sig, gick jag iväg för att lägga mig själv. Men […]

Imam Baqir (fvmh) och barn

Att prisa och uppmuntra sitt barn Att prisa och uppmuntra sitt barn i sin plats leder till att barnet gör om den handlingen och känner att denne kan klara av saker och ting. Speciellt om prisandet sker i rätt tid och plats som exempelvis framför andra. Tahiri som var en av Imam Baqirs följeslagare berättar: […]

Effekten av moderns mjölk på uppfostran

Föräldrarna har den primära rollen för barnets uppfostran. Denna roll är inte jämlik mellan föräldrarna under barnets uppväxt. Ibland är faderns roll viktigare och ibland är det moderns roll som är viktigare. Generellt kan man säga att från fostertiden fram till puberteten är moderns roll mycket viktigare än faderns. Från puberteten framöver, speciellt för pojkarna, […]

Uppfostran i Imam Baqirs skola

En god uppfostran är det viktigaste i människans liv pga. att du finner lycksalighet däri, både för denna och nästa värld. De syndfria[1] var de bästa exemplen inom detta fält (uppfostran). Vi kommer här att presentera de viktigaste punkterna inom islamisk uppfostran:   Uppfostrans traditioner efter födsel: Recitera böneutropet, adhan, och det andra böneutropet som […]

Imam Baqirs ödmjukhet och mildhet

Majoriteten av människorna är på så vis att så fort de får kunskap om något, anser de sig vara förmer än andra, och stolthet och arrogans tar över hela deras existens. Men “Guds vänner”, de som står Gud nära, och Imamerna, hade den yttersta ödmjukheten gentemot alla människor från samtliga samhällsskikt, och det med tanke […]

Dyrkan och simpelhet

En av Imam Baqirs dygder och attribut var att han tillbad och dyrkade[1] Gud mycket samt att han inte hade någon lust för det världsliga.[2] Det har skrivits att han brukade be 150 enheter på ett dygn. Pga. att han också blev känd för sina långa Sujud,[3] har vissa[4] skrivit att titeln Baqir beror på […]

Imam Baqir – Grundaren till den stora kunskapsrörelsen

Det fanns tre anledningar som ledde till att Imamerna innan Imam Baqir inte kunde visa, lära ut och utöka islams djupa dimensioner inom olika kunskapsområden. Dessa var:   Den politiska miljön: Massiv negativ propaganda mot Profetens hushåll var en stor anledning till att folk kunde hållas i okunskap och ignorans och inte lära känna Imamernas […]

Imam Baqir och hans kunskap enligt andra lärda

Imam Baqir hade en viktig plats om inte den viktigaste bland de stora lärda under sin tid, så pass lärd var han att alla stora vetenskapsmän hade den största respekt och ödmjukhet inför honom. Hans gudomliga kunskap (‘Ilm al-Ladunni) hjälpte att rätta till vetenskapliga misstag och andra kunskapsområden. Abdullah ibn ’Ata säger: “Jag såg alla […]