Imam Muhammed Baqirs sista testamente

Kulayni berättar med en sund kedja som går tillbaka till Imam Jafar Sadiq att: ”När slutet började närma sig för min far, gav min far allt han ägde av böcker, vapen och andra ägodelar från profeterna och sa till mig att hämta fyra vittnen, och jag hämtade fyra vittnen från Quraysh, varav en av dem […]

Imam Baqirs martyrskap

Han efterlevde sin fars martyrskap, Zayn al-’Abidin, med 19 år och 10 månader. Under denna period gav han all sin tid åt att sprida den rena islam och att bilda framtida ledare, samt att lära folket var det rättmätiga ledarskapet ligger och vem som är förtryckare. Slutligen blev han martyr på denna väg den 7 […]

Imam Muhammed Baqirs biografi

Han är shiiternas femte Imam, och hans välsignade namn är Muhammed. Hans titel (det han kallades för) var Baqir eller Baqir al-‘Ulum pga. att han öppnade och förtydligade olika problem inom olika kunskapsområden och löste många av dess gåtor.[1] Andra titlar som ”Den Tacksamme”,[2] ”Den Tålmodige”[3] och ”Vägledaren”[4] har också nämnts. Dessa titlar är en […]