Uppfostran i Imam Baqirs skola

En god uppfostran är det viktigaste i människans liv pga. att du finner lycksalighet däri, både för denna och nästa värld. De syndfria[1] var de bästa exemplen inom detta fält (uppfostran). Vi kommer här att presentera de viktigaste punkterna inom islamisk uppfostran:

 

Uppfostrans traditioner efter födsel:

  1. Recitera böneutropet, adhan, och det andra böneutropet som skiljer sig litet,
  2. Ge vatten från floden Eufrat till fostret.
  3. Att offra ett får, ko eller kamel för barnet, aqiqa, och ge ett namn till barnet. Imam Baqir har sagt att: “Om fostret är en pojke, offra ett manligt får, och om det är en flicka, offra ett kvinnligt får, och ge köttet till anförvanter, och ge barnet ett namn på den sjunde dagen.

 

Det som är viktigt här är att barnet ges ett bra och ärofullt namn. Imam Baqir har nämnt vissa bra och goda namn samt dåliga namn som man bör undvika. Han har sagt: “De mest sanningsenliga namnen är de namnen som visar att man är Guds tjänare, och de bästa bland dessa namn är profeternas namn. De mest förhatliga namnen hos Gud är Khalid, Malik och Harith.[2]

[1] En shiitisk term för de 12 Imamerna, Profeten och Fatima Zahra. På arabiska blir det “de syndfria”, ma’sumin.

[2] Dessa namn betyder i tur och ordning: Evig, Härskare/ Konung och Vakt.

9 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *