Imam Baqirs ödmjukhet och mildhet

Majoriteten av människorna är på så vis att så fort de får kunskap om något, anser de sig vara förmer än andra, och stolthet och arrogans tar över hela deras existens. Men “Guds vänner”, de som står Gud nära, och Imamerna, hade den yttersta ödmjukheten gentemot alla människor från samtliga samhällsskikt, och det med tanke på att de hade otroligt mycket kunskap och var de mest kunniga på sin tid. Imam Ali, “Vältalighetens ledare”, säger: “Profetens ätt är de som skänker liv åt kunskap och är anledningen till ignoransens och okunnighetens död. Deras mildhet gör er medvetna om deras stora kunskap.

 

Imam Baqir, som satt i “framsätet” kunskapsmässigt, var också i framsätet och före alla andra i ödmjukhet och mildhet. Han var ett levande exempel på Profetens hadith om ödmjukhet och kunskap; “Jag svär vid Den som har mitt liv i Sin hand, att det inte finns någon [eller aldrig har funnits en] bättre samling, än mildhet och kunskap tillsammans.

 

En dag sa en kristen till Imam Baqir på ett mycket respektlöst sätt: “Är du en ko (baqar)?” Imamen svarade med det yttersta lugnet: “Nej, jag är Baqir (den som klyver upp kunskapen).” Den kristne frågade: ”Är du son till den mor som var en kock?” Imamen svarade: ”Kock var hennes yrke.” Den kristne sa med respektlöshet: ”Du är son till den svarta slavinnan som hade ett fult språk.” Imamen svarade: ”Om det du säger är sant, må Gud förlåta henne, men om det du säger är falskt må Gud förlåta dig.

 

När den kristna personen såg detta fina beteende från Imamen, blev han ångersam och konverterade till islam. Denna berättelse har en viktig poäng och den är att shiiter bör ha detta beteende som sitt kriterie och rättesnöre och på så sätt attrahera andra till shiismen och islam. Islamofober försöker visa islam som en aggressiv religion, fast i många tillfällen i Imamernas biografier ser vi mildhet och vänlighet gentemot andra. Islam är en religion som är för dialog och kommunikation med andra religioner och förespråkar inte aggressivt beteende gentemot andra.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *