Imam Baqirs brev till Sa’d al-Khayr

/
”I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn, Jag anbefaller…

Andlig uppfostran enligt Imam Baqi (fvmh)

/
Uppfostran har många dimensioner, som exempelvis fysisk, intellektuell,…

Imam Baqir och att ge allmosa till de fattiga

/
Imam Sadiq berättar: "Jag såg att min far hade delat ut 8000…

Imam Baqir (fvmh) och barn

/
Att prisa och uppmuntra sitt barn Att prisa och uppmuntra…

Effekten av moderns mjölk på uppfostran

/
Föräldrarna har den primära rollen för barnets uppfostran.…

Uppfostran i Imam Baqirs skola

/
En god uppfostran är det viktigaste i människans liv pga. att…

Imam Baqirs ödmjukhet och mildhet

/
Majoriteten av människorna är på så vis att så fort de får…

Dyrkan och simpelhet

/
En av Imam Baqirs dygder och attribut var att han tillbad och…

Imam Baqir – Grundaren till den stora kunskapsrörelsen

/
Det fanns tre anledningar som ledde till att Imamerna innan Imam…

Imam Baqir och hans kunskap enligt andra lärda

/
Imam Baqir hade en viktig plats om inte den viktigaste bland…